KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ceremoniał szkolny

 

Ceremoniał XII LO w Łodzi

Ceremoniał szkolny stanowi zestaw symboli oraz działań, w tym sposób honorowania szkolnych symboli oraz wybrane uroczystości szkolne, wokół których integruje się szkolna społeczność, które definiują XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi budując niepowtarzalną atmosferę naszej szkoły.

 

Sztandar XII LO

Sztandar szkoły został ufundowany w 1959 roku. Jest jednym z najważniejszych szkolnych symboli otoczonym szczególną czcią. Przechowywany jest w gabinecie dyrektora szkoły. Sztandar uczestniczy tylko w najważniejszych uroczystościach. Obecność sztandaru jest wyrazem szczególnej czci okazywanej przez społeczność szkolną danemu wydarzeniu. Sztandar uczestniczy tylko w części oficjalnej każdego zdarzenia. Poczet sztandarowy powołuje się na każdym poziomie klas, ale pierwszym pocztem sztandarowym i szczególnym opiekunem sztandaru jest poczet sztandarowy uczniów klas III. Ważnym i symbolicznym wydarzeniem w życiu szkoły jest przekazanie sztandaru uczniom klas II podczas uroczystości zakończenia nauki klas III.

 

Stanisław Wyspiański (1869-907)

Patronem szkoły jest wybitny polski dramaturg, poeta, malarz i grafik. Autor m.in. "Wesela" , "Wyzwolenia" i "Nocy listopadowej", a także witraży w krakowskim kościele franciszkanów i w katedrze na Wawelu.
Bezwzględnie uznajemy wartość naszego patrona i uważamy go symbolu kształtujący i integrujący społeczność XII LO w Łodzi. Dlatego w równym stopniu uważamy się za "dwunastkę" i Liceum Wyspiańskiego.
W celu popularyzacji naszego patrona i okazania mu czci organizujemy wycieczkę uczniów klas I do Krakowa "Szlakiem Patrona" w październiku każdego roku oraz Święto Patrona w styczniu każdego roku.

Strój szkolny

Reprezentacyjny strój szkolny w postaci krawatu lub apaszki z logo szkoły został wprowadzony dopiero w roku szkolnym 2014/15. Negocjacje w sprawie stroju szkolnego trwały prawie 2 lata i przechodziły różne fazy, w tym także taką, gdy uczniowie (ku zaskoczeniu nauczycieli i rodziców) promowali wprowadzenie szkolnych marynarek jako stroju codziennego uczniów XII LO. Ostatecznie wybrano wersję kompromisową: apaszki lub krawaty w kolorze niebieskim (odcień Wyspiańskiego) ze srebrnym logo szkoły będące dodatkiem do stroju galowego (czyli do garniturów, marynarek i koszul), noszone podczas szkolnych i zewnętrznych uroczystości oraz innych ważnych wydarzeń.

 

Symbole graficzne

LOGO: głęboko zakorzenione w szkolnej tradycji. Uważamy nasz znak za bardzo udany graficznie. W obrębie kształtu otwartej księgi umieszczono skróconą nazwę szkoły (XII LO, Łódź) oraz stylizowane inicjały patrona wzorowane na jego podpisie. Logo jest tylko rysunkiem bez określonego tła, co umożliwia tworzenie licznych jego wariantów.

KOLOR NIEBIESKI (odcień Wyspiańskiego): jako kolor szkoły, jest nowszym pomysłem, ale szybko utrwala się w naszej świadomości. Oczywiście uzyskanie odcienia, który nazwaliśmy "odcieniem Wyspiańskiego" nie jest łatwe.

 

Immatrykulacja kl. I

Immatrykulacja jest uroczystością, podczas której uczniowie klas I zostają symbolicznie uznani za uczniów XII LO, zapożyczona została z tradycji akademickiej. Klas I muszą przedstawić swoje klasy i ich możliwości. Najczęściej nadaje się temu formę żartobliwą, chociaż nie jest to ścisłą regułą. Wszyscy uczniowie klas I po immatrykulacji otrzymują metalowy znaczek z logo szkoły, strój szkolny (krawat lub apaszkę) oraz jeden z dramatów Wyspiańskiego z pamiątkową dedykacją. Immatrykulacja XII LO nabrała szczególnego charakteru, gdy powiązano ją z wyjazdem do Krakowa szlakiem Patrona.

 

Szlakiem Patrona do Krakowa

Od 2012 roku rozpoczęliśmy organizowanie wyjazdów do Krakowa szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. Inicjatywa wyszła od polonistów, którzy 24-25 października 2012 r. zorganizowali wyjazd do Krakowa dla uczniów klas III jako ilustrację do tematów poświęconych Młodej Polsce i twórczości Wyspiańskiego. W latach następnych oddzielono wyjazd do Krakowa od realizacji programu języka polskiego i nadano mu formę popularyzacji postaci Patrona i integracji uczniów XII LO. Wyjazd został połączony z immatrykulacją klas I.

 

Żołnierze Wyklęci

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 1 marca ustanowiony został w 2011 r. Ze względu na historię budynku naszej szkoły oraz fakt, że przed szkołą stoi Pomnik Ofiar Komunizmu na prośbę IPN włączyliśmy się w organizację tego święta. Uroczystości firmowane przez IPN i przez nas w 2011 r. zyskały uznanie i stały się ważnym wydarzeniem. W następnych jednak latach IPN przekazał zadanie organizacji święta innym instytucjom społecznym. Ich poziom nie spełniał naszych oczekiwań. Od roku 2014 zdecydowaliśmy się na samodzielną organizację obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych.

 

"Imieniny Dwunastki"

Po raz pierwszy "Imieniny Dwunastki" zostały zorganizowane 12.12.12 z inicjatywy ówczesnej klasy II C oraz wychowawczy tej klasy prof. Andrzeja Janickiego. Imprezę zorganizowano z dużym rozmachem - były torty imieninowe, żywa nazwa szkoły na szkolnym boisku ustawiona przez uczniów 12.12.12 o godz. 12:12, byli dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół z życzeniami imieninowymi. W założeniu miała to być impreza jednorazowa, ale okazała się na tyle atrakcyjna, że postanowiono ją kontynuować jako specyficzne święto szkoły 12.12 każdego roku. Niemniej konwencja tego wydarzenia nie została dopracowana i wciąż się tworzy.

 

Dzień Patrona

Dzień Patrona organizowany jest w styczniu każdego roku, co łączy się z rocznicą urodzin Stanisława Wyspiańskiego (15 stycznia 1869 r.). Jest kontynuacją imprezy organizowanej w poprzednich latach w związku z zakończeniem nauki przez klasy III jako swoiste pożegnanie uczniów przechodzących na pozycję absolwentów XII LO. Dzień Patrona przybiera różnorodne formy, ale łączy je wspólny cel jakim jest przybliżenie twórczości Stanisława Wyspiańskiego w inny sposób niż tylko podczas realizacji programu nauczania w czasie lekcji. Charakterystycznym elementem Dnia Patrona jest konkurs plastyczny "Kopia Mistrza" na najlepszą reprodukcję obrazów S. Wyspiańskiego.

 

Zakończenie nauki kl. III

Zakończenie nauki klas III organizuje Rada Młodzieży pod opieką wychowawcy klasy, której uczniem jest Prezydent RM. Ważnym momentem uroczystości jest przekazanie sztandaru szkoły przez poczet klas III - pocztowi sztandarowemu klas II. Głęboko zakorzenionym w tradycji zwyczajem jest "przybijanie gwoździa do drzewca sztandaru", czyli pamiątkowej metalowej tabliczki ufundowanej przez uczniów klasy III, która uzyskała najwyższą średnią ocenę. Na zakończenie dyrektor odczytuje listę wszystkich uczniów klas III i ogłasza, że są absolwentami XII LO.

 

Wieczornica Patriotyczna

Wieczornica jest organizowana ok. godz. 16:00 z okazji Narodowego Święta Niepodległości poza szkołą przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu, co oznacza, że w czasie jej trwania powoli zapada zmierzch. Narastające ciemności świadomie wykorzystywane są jako element dekoracyjny uroczystości. Płonące znicze i pochodnie w połączeniu z pieśniami patriotycznymi tworzą niepowtarzalny klimat, który przyciąga przypadkowych przechodniów i przekształca naszą uroczystość w rodzaj lokalnej atrakcji. Wieczornica odbywa się po lekcjach i udział w niej (z wyjątkiem organizatorów oraz niewielkich delegacji z klas) jest dobrowolny.